O nás - EDI - elektronická výmena obchodných dokumentov

Prejsť na obsah


IPN DATA A TELEDIN

IPN data bola založená v roku 1994. Hlavnou činnosťou boli dátové komunikácie, Internet, budovanie WAN sietí a predaj komunikačných programov. Od roku 2001 sa venujeme EDI komunkácii. Sme obchodno-servisné zastúpenie spoločnosti TELEDIN pre Slovenskú republiku.

Viac informácií o IPNdata >>>

TELEDIN
je specializovaná softwarová firma na řešení problematiky EDI včetně bezpečnosti EDI (tedy elektronické výměny informací na základě mezinárodních standardů) a na vývoj software, logistiku a komunikace s EDI souvisejícími. Know-how firmy je hlavně v oboru počítačových komunikací na bázi standardů eBusiness / EDI (EDIFACT, ebXML, ODETTE, VDA) a logistiky. Základním systémovým prostředím je UNIX (AIX, UX a Linux) a prostředí Microsoft Windows.


       Zapojení do struktury koncernu Deutsche Post AG firmě přineslo nejen posílení stability a dalších možností rozvoje, ale hlavně významné rozšíření know-how. Firma kromě realizace rozvojových projektů koncernu se zaměřením na EDI a messaging, na bázi nejmodernějších programovacích nástrojů, metod a prostředků, dodává na českém trhu EDI řešení pro bankovnictví, zejména pro elektronický platební styk, dále pro autoprůmysl, spedici a retail, a to jako dodávky EDI řešení nebo poskytování EDI služeb formou outsourcingu. Základními kameny v rámci tohoto EDI řešení je produkt EDI*AUTO využívající škálu produktů ODEX Enterprise britské společnosti Data Interchange Plc, dále komunikační servery britské firmy WRDCLogsys (nástupce společnosti Isocor) pro profesionální řešení komunikací na bázi standardů ISO, popřípadě EDI řešení firem Seeburger AG či EDICOM. V rámci nabídky EDI služeb Automotive vytvořil Teledin pro společnost Škoda Auto řadu portálů charakteru WebEDI, jež řeší komunikační potřebu stovek nonJIT dodavatelů v logistice Škoda Auto. Zabezpečení EDI řešení elektronickým podpisem a šifrováním, na základě standardů, je realizováno certifikovanými produkty firmy Concord-Eracom, používanými v českém bankovnictví, jakož i současně certifikovanými produkty firmy Security Networks. Firma spolupracuje na realizaci EDI řešení s řadou významných softwarových firem dodávajících převážně používané informační systémy (zejména systémy SAP, LCS Helios, také QaD/Minerva MFGPro, MAX a další).
 
      Teledin zabezpečil svými EDI systémy realizaci EDI mezi bankami a ČNB pro systém výkaznictví a bankovního clearingu. Firma vytvořila a zorganizovala ve spolupráci se Škoda Auto, Komerční bankou, některými bankovními domy a Českým normalizačním ústavem národní standardy pro EDI řešení, tedy pro řešení typu klient – banka podle platných mezinárodních standardů (též německé ZKA standardy). Firma rovněž realizovala EDI řešení na bázi evropských standardů pro automobilový průmysl u Just-In-Time dodavatelů, též u nonJIT dodavatelů, společnosti Škoda Auto, rovněž Ford, Audi/VW, Opel, BMW, Daimler a další. Zvláštní kategorií jsou spolehlivá a ověřená EDI řešení pro CAD od společností Data Interchange, jež firma zastupuje.

       Pro efektivní outsourcing EDI služeb Teledin provozuje služby Clearingového Centra Teledin (Služby CCF) a rovněž provozuje službu DINET CZ společnosti Data Interchange Plc. Jak CCF tak DINET CZ nabízí služby transakce, konverze a zpracování dat pro elektronickou výměnu informací bez ohledu na komoditu, jde však zejména o řešení problematiky stovek dodavatelů v oblastech automotive a retail. Nabízí mimo jiné služby VAN operátora s mezinárodní konektivitou, a to jak se standardy EDIFACT (tj. podle doporučení X.400), tak i XML, jakož i podle nově přijímaných pravidel sdružení ebXML v prostředí Internetu. CCF nabízí velkou řadu služeb od služeb komunikačních řešení až po řešení konverzních, bezpečnostních a integračních systémů, které se integrují do stávajících systémů klientů. V CCF jsou implementovány atraktivní služby pro komunikaci a konverzi, a to zejména služby VANCCF, EmailCCF, KonvertCCF, CACCF, včetně systému alertů (SMS zpráv,  emailu, web), až po využití služeb pro integraci vnitřních systémů zákazníka, např. protokoly IDoc společnosti SAP. Služba DINET CZ nabízí nově též bezpečné protokoly OFTP2 a AS2 pro autoprůmysl. Jak CCF tak DINET CZ disponují službami vzdáleného dohledu a správy vzdálených uživatelských systémů.Návrat na obsah